U 226

Uppland: Bällsta, Vallentuna socken


ristu * stina * uk * staf * uan * uk * in * mikla * at * iartiknum uk kuriþi * kas at * uiri * þu mon i krati * kiatit lata kunar ik stin

De reste stenarna / och även staven därovan(?) / den stora / till hederstecken(?). / Också Gyrid / älskade sin make. / Därför i sorgekväde / skall han besjungas.
Gunnar högg stenen


Stenen står tillsammans med U 225 vid Arkils tingstad vid Vallentunasjöns östra strand ett par kilometer VSV om Vallentuna kyrka. Intill stenarna finns en fyrkantig stenkrets, som troligen varit tingsplatsens centrum. Stenarnas text har ett ovanligt innehåll och har varit svåra att tolka. Det rör sig om en enda text, som börjar på U 225 och slutar på U 226.

Foto © Christer Hamp 2019-06-07

Tillbaka till listan