U 231

Uppland: Gällsta, Vallentuna socken


iþinui ' uk ' austain ' uk ' ulfr ' uk * ol(a)[fr * litu * raisa * s]tain * iftiR hal(f)tan faþur sin

Hedinvi och Östen och Ulv och Olov lät resa stenen efter Halvdan sin fader


På 1800-talet klövs stenen i två delar för att användas som grindstolpar, men lagades 1867.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2008-07-11

Tillbaka till listan