U 251

Uppland: Sursta, Vallentuna socken


fasti * lit * hkua * runar * þisar * iftR fastulf * sun sin

Faste lät hugga dessa runor efter Fastulv,sin son


Faste har låtit hugga ttvå runinskrifter till minne av sin son. Den andra ristningen finns på ett stenblock i Mällösa (U 244) ett par kilometer västerut. Båda ristningarna är utförda av samma runmästare.

Foto © Christer Hamp 2006-04-23

Tillbaka till listan