U 253

Uppland: Fresta kyrka


* kuþrlaug * lit * hk-...- * stain * iftiR * su...-u * b(u)nta * sin
...--- * auk * fasti * þaiR * ...

Gudlög lät hugga stenen efter ... sin man ...
... och Faste, de ...


Delar av translittereringen är från U 264, som hör till samma sten.

Foto © Christer Hamp 2006-04-23