U 259

Uppland: Fresta kyrka


kari × m(u)[n]ulfs × arfi × [lit] ... [a]t × frusta × sun sin

Kåre, Munulfs arvinge, lät ... efter Froste, sin son.


Stenen står till höger om ingången till Fresta kyrka, tillsammans med U 260

Foto © Christer Hamp 2002-09-13