U 266

Uppland: Ekeby, Fresta socken


sihstain * auk * uistain * litu * raisa * stain -i-a * e[f]tiR * [inku]ari faþur s[in]

Sigsten och Visten lät resa denna sten efter Ingvar [?], sin fader


Ristningen är huggen i en vertikal berghäll i sluttningen under Ekeby kvarn 500 m Ö väg 268, på N sidan om Ekebyvägen, ett tiotal meter från vägen. Här kan man tala om slentrian och standardfraser: Trots att texten är huggen i urbeget talar den om att "resa denna sten".

Foto © Christer Hamp 2006-04-23

Tillbaka till listan