U 272

Uppland: Hammarby kyrka


× iafurfost × l... ...- × istain × auk × bru × (k)(i)(a)(r)(u)(a) × ----(R) ...na × sun sin × kuþ ihialbin × sialu × ans ×

Jovurfast lät resa stenen och göra bron till minne av ... sin son. Gud hjälpe hans själ.


Stenen sitter inmurad i sakristians norra mur, synlig från utsidan.

Foto © Christer Hamp 2004-07-04

Tillbaka till listan