U 276

Uppland: Hammarby, Hammarby socken


tihrfR * uk ontsuar * uk fuluki * þiR * litu * risa * stin iftiR * kiRbiarn * faþur * sin * kuþ * ialbi * ons * ot * uk * sal * uk * kus * muþiR

Djärv och Andsvar och Fulluge lät resa stenen efter Gerbjörn, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans ande och själ


Den släkt som nämns i inskriften är känd från ytterligare två runstenar, U 273 vid Hammarby kyrka och U 277 vid Hammarby gamla apotek. U 276 står i anslutning till den numera försvunna Hammarby by, som säkert har varit familjens släktgård

Foto © Christer Hamp 1991