U 278

Uppland: Nibble, Hammarby socken


aus(t)... ... ...(n) * faþ...

... Östen ... fader ...


Fragmentet av runsten i granit står väl dolt i ett tätt buskage i södra delen av en stenig dunge mellan hål 4 och 6 på Wäsby golfbana. Enda stigen in i buskaget går från norr.

Foto © Christer Hamp 2006-05-05

Tillbaka till listan