U 280

Uppland: Smedby, Hammarby socken


uibiarn lit * hkua stain * iftiR * kuna totur * kunu sina

Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru


Stenen står alldeles norr om Travgatan i Upplands Väsby, i backen nedanför Gunnes gård. 50 meter åt nordost står U 281.

Foto © Christer Hamp 2004-04-09