U 287

Uppland: Vik, Hammarby socken


U 287

Foto © Christer Hamp 2010-04-25

Tillbaka till listan  Ristningen