U 289

Uppland: Vik, Hammarby socken


...r × auk hulm[fastr × litu × risa stina × iftiR ×] (h)ulmkiR × faþur × sin trink hifan

... och Holmfast lät resa stenarna efter Holmger, sin fader, en duglig man


Stenen står vid vägkanten öster om väg 273.

Foto © Christer Hamp 2007-05-13

Tillbaka till listan