U 299

Uppland: Skånela kyrka


-

-


Fragmentet sitter inmurat i väggen till höger om ingången, synligt från utsidan.

Foto © Christer Hamp 2003-05-29