U 302

Uppland: Skånela kyrka


-----ui * uk * ikriþr ... * ris*a * stin * þina * ift... ...(r) þiR * i * s--... ... ... ...a(l)u * uk * kuþs * mþiR

Kättilvi och Ingrid [lät] resa denna sten efter ... [Gud hjälpe deras] själ och Guds moder


I norra ytterväggen. Återfunnen 1953 i en strävpelare som sedan rivits.

Foto © Christer Hamp 1992