U 310

Uppland: Harg, Skånela socken


× estriþ × lit × bro × kiara × eftiR × ikuar × bonta × sin × auk × at raknualt × sun × hans ×

Estrid lät göra bron efter Ingvar, sin man, och efter Ragnvald, hans son


U 309 - U 311 är ristade på berghäll intill varandra 50 m VNV om landsvägsbron över Hargsån. Estrid är samma kvinna om låtit resa stenar i Broby till minne av sin dåvarande man Östen.

Foto © Christer Hamp 2007-04-01

Tillbaka till listan