U 318

Uppland: Harg, Skånela socken


burkuna * lit * stain * hku- * iftiR * kulaif * bonta * sin * auk * askir * ift-(R) fn-ur sin

Borgunna lät hugga stenen efter Gullev, sin man, och Åsgärd efter sin fader


Beghäll 250 m västnordväst om Hargs mangårdsbyggnad, vänd åt väster

Foto © Christer Hamp 2007-04-01

Tillbaka till listan