U 335

Uppland: Orkesta kyrka


ulmi × lit × risa × stin × þina × uk × bru þisi × i(f)tiR × iru × faþur sin × uskarl × sifruþaR

Holme lät resa denna sten och [göra] denna bro efter Hära, sin fader, Sigröds huskarl


Runstenen är inmurad på utsidan av östra sakristimuren.

Foto © Christer Hamp 2007-04-22

Tillbaka till listan