U 358

Uppland: Skepptuna kyrka


fulkmar × lit × risa × stin × þina × iftiR × fulkbiarn × sun × sin × saR × itaþis × uk miþ krkum × kuþ × ialbi × ans × ot uk salu

Folkmar lät resa denna sten efter Folkbjörn, sin son. Han dog dock hos grekerna. Gud hjälpe hans ande och själ


Stenen står intill tornet på södra sidan. Den återfanns inmurad i kyrkans grund strax bakom des nuvarande plats

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan