U 35

Uppland: Svartsjö, Sånga socken


U 35

Foto © Christer Hamp 2007-08-25

Tillbaka till listan  Ristningen