U 370

Uppland: Herresta, Skepptuna socken


-

-


Runstenen står på en hustomt i Herresta, tre kilometer norr om Lunda kyrka. Inskriften är en nonsensinskrift.

Foto © Christer Hamp 2010-08-22