U 38

Uppland: Säby, Galgbacken, Sånga socken


' likuiþr ' auk ' knu-... ... ...(t)u ' r--sa ' ...n * at * (u)... si- * (b)u--t(a) ' ...rlaugar * kuþ hie(b)li - sal * ha-s

Likvid och Knut ... lät resa stenen efter ... deras ... Geirlaugs make. Gud hjälpe hans själ.


Runstenen står rest på en skogbeväxt kulle i en beteshage, några hundra meter sydväst om Degerby gård, intill U 37. Stenarna nås lättast genom att gå över åkrarna från Degerby.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2007-08-25

Tillbaka till listan