U 389

Uppland: Stadsparken, Sigtuna


kilauh * auk * usi * þau * litu * raisa ... * þina * e-tR ----(a) sun arna

Gillög och Usi lät resa denna sten efter ... Arnes son


Stenen påträffades inmurad i en källare nära S:t Lars kyrkoruin. Var den ursprungligen stått rest är okänt. Runföljden usi står troligen för ett mansnamn, men har inte kunnat tolkas. Stenen står nu utanför ingången till Sigtuna museum

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan