U 41

Uppland: Eneby, Skå socken


᛬ ᚠᚬᚱᚴᚢᚦᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᚠᚢᛚᚢᚴᛁ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚱᛁᛋᛏᛅ ᛬ ᚱᚢᚾᛅ ᛬ ᛁᚠᛏᛁᚱ ᛫ ᚼᛁᛚᚢᚴᛅ ᛬ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛁᛋᛁᚾ ᛬ ᚴᚱᛁᛋᛏᚱᚼᛁᛅᛚᛒᛁᚾ ᛫ ᛁᚱᛁᚾᚠᛅᛋᛏᚱ ᚱᛁᛋᛏᛁ ᛫

: forkuþr : auk : fuluki : litu : rista : runa : iftir · hiluka : faþur · isin : kristr hialbin · irinfastr risti ·

Forkunn och Fulluge lät rista runorna efter Illuge, sin fader. Kristus hjälpe [hans själ]. Ärenfast ristade.


Runhällen finns i södra kanten av en skogsholme 500 meter väster om Kumla by, nordost om Skå-Edeby flygplats.

Foto © Christer Hamp 2012-03-24

Tillbaka till listan