U 413

Uppland: Norrsunda kyrka


ulfr + lit kiara * merki * eftiR * iarut * sun * sin * en : biarn : ok * ruRikr * eftiR * broþur * sin *

Ulf lät göra minnesmärket efter Jorund, sin son, men Björn och Rurik efter sin broder


Gravhällen av sandsten ligger i kyrkans vapenhus.

Foto © Christer Hamp 2004-06-27

Tillbaka till listan