U 418

Uppland: Brista, Norrsunda socken


(þ)(u)[rfas]tr * auk| |kitilui * þau * litu * stain [*] rito [*] ifti[R] * þurstain * faþur sin * kuþ hialbi hont * hons

Torfast och Kättilvi lät resa stenen efter Torsten, sin fader. Gud hjälpe hans ande


Runstenen står på sin ursprungliga plats vid en liten vägstump mitt emot infarten till Plantaget (f.d. Växus), vid Brista gård utmed Norrsundavägen. Stenen står i gårdens gravfält. 100 m söder om korsningen väg 263 – Norrsundavägen går en grusväg in åt väster. Följ den 100 m så står stenen på södra sidan, i sluttnigen mot järnvägen

Ristare: Torfast (A); Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2006-07-12

Tillbaka till listan