U 429

Uppland: Åhusby, Norrsunda socken


* þuriR * auk * hruþa * litu * raisa * stain * þinsa * iftiR * burkulf * faþur sin

Tore och Roda lät resa denna sten efter Borgulv sin fader


Stenen står på norra sidan om vägen mellan Norrsunda och Skånela kyrka 2 km öster om Norrsunda. Ristningen är vänd mot vägen.

Foto © Christer Hamp 2006-07-12