U 433

Uppland: Husby-Ärlinghundra kyrka


×* biarn * finuiþaR * sun * lit * raisa * stain * eftiR * sik * sialfan *

Börn Finnvidsson lät resa stenen efter sig själv


Stenen är inmurad i kyrkans södra vägg, synlig från utsidan.

Foto © Christer Hamp 2004-06-27

Tillbaka till listan