U 435

Uppland: Husby-Ärlinghundra kyrka


× þurkil × auk × s(i)afi × la(t)u × risa × stain[il]... ... ...a × ka=uþan × auk × hiþinfast : kuna has : kuþ : hialbi : ant : hans × auk| |kus muþi ×

Torkel och Sjafe lät resa stenen ... den gode, och Hedinfast, hans hustru. Gud och Guds moder hjälpe hans själ


Stenen är inmurad i sakristians norra vägg, synlig från utsidan

Foto © Christer Hamp 2004-06-27

Tillbaka till listan