U 466

Uppland: Tibble, Vassunda socken


+ tsfirnstblk hniastbmlR a : rihaR : --- : riha--- : --(k)itiht * in(R)slbmui :+ ui(s)tRi : -isit--ti +

... hniastbmlR ...


Runstenen står i nordvästra delen av en åkerholme på södra sidan om vägen mellan Tibble och Skottsila. Texten är en nonsensinskrift och innehåller en del av futharken.

Foto © Christer Hamp 2017-08-09