U 473

Uppland: Skottsila, Knivsta socken


faylkbiurn × lit × risa × stin × ift[R × nif × bruþur × sin] × (þ)[et ×] iRu × sunR × oskis ×

Folkbjörn lät resa stenen efter Nef, sin broder. De är Asgeirs söner.


Runstenen ligger under en kraftig rönn på södra sidan om vägen, omkring 300 meter sydväst om Skottsila gård.

Foto © Christer Hamp 2017-08-09