U 475

Uppland: Vickeby, Knivsta socken


finuiþr * lit * gera * stenmerki * ok * buro * eftiR * faslaugu muþur sena

Finnvid lät göra stenmärket och bron efter Fastlög, sin moder


Det runristade flyttblocket står i skogskanten ett femtiotal meter öster om vägen, 700 meter söder om Tomta. Rester av den bro eller vägbank som nämns i texten har påträffats i sänkan nedanför runblocket, där nu ett dike löper. Den har ingått i vägen mellan Vickeby och Tomta, liksom den nu försvunna U 476.

Foto © Christer Hamp 2010-08-29