U 488

Uppland: Morby, Lagga socken


...ra : kuþ hial... ...

... Gud hjälpe ...


Runstensfragmentet finns på en villatomt 300 m nordväst om Mora stenar. Det upphittades av en bonde i ett stenröse på andra sidan väg 1060 och placerades till en början i monumenthuset vid Mora stenar. Vid utgivningen av Upphands runinskrifter ansågs det vara försvunnet.

Foto © Christer Hamp 2017-08-26