U 490

Uppland: Olunda, Lagga socken


kiRbiarn × uk × ihfurbiarn × uk × uifastr × þiR × ristu stin × þina × iftiR × kiRbiarn × bruþur sin × kuþ ialbi ans ot uk salu

Gerbjörn och Jovurbjörn och Vifast de reste denna sten efter Gerbjörn, sin broder, Gud hjälpe hans ande och själ


Stenen står intill vägen på västra sidan, vid en busshållplats

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan