U 6 - 8

Uppland: Björkö, Adelsö socken


× þorst … stain rais … -stri- … uk × eftiR … tunba … ain ×

Torsten [och -]sten reste [stenen efter] ... Estrid ... och efter ...


Fragmenten av runstenen har varit kända sedan länge, och har trotts härröra från olika runstenar, men i februari 2013 lyckades några medlemmar av Birkaprojektet under Magnus Källströms ledning sätta ihop dem. Fortfarande saknas några bitar, men en del av texten kan nu läsas.

Foto © Christer Hamp 2013-12-26