U 60

Uppland: Ängby, Bromma församling


kirRþu þRir utr × lRt + rnesn × s=tnea + iftRr + bira fnþur + RkRkriþnr × hna × ohr × irfRkR uRþa × h...-...þ

Udd lät resa stenen efter Björn, Ingrids fader, han var Vides arvinge


Stenen står på den obebyggda tomten mellan Runstensvägen 10 och 12. Den är känd sedan 1700-talet och står kvar på samma ställe som då. Stavningen är ganska egendomlig med några utbytta runor.

Foto © Christer Hamp 2002-08-31