U 60

Uppland: Ängby, Bromma församling


Foto © Christer Hamp 2014-08-31