U 63

Uppland: Spånga kyrka


[... stain × if-... bia... ...]

... sten ef[ter] Bjö[rn] ...


Stenen fanns på 1600-talet i kyrkans kor, men redan då fanns bara en liten del av texten kvar, den som återges ovan. Detta fragment, som nu står i vapenhuset, återfanns på kyrkogården omkring 1910.

Foto © Christer Hamp 2002-08-24

Tillbaka till listan