U 81

Uppland: Sundby, Spånga


+ ermuntr

Ärnmund


Ofullbordad runhäll 50 m NV om korsningen Gamla Bromstensvägen - Sundbyvägen. Några meter till vänster ligger U 80.

Foto © Christer Hamp 2002-08-31