U 91

Uppland: Jakobsbergs folkhögskola


funun[r] ok : kit:itf[riþ] ---u : rnisn : stnia : hlmstain : auk hulmi : isnistu : [im]in : a- frustin : [km]uai n iubn[r]t

Gunvor och Kättelfrid lät resa stenen. Holmsten och Holme reste stenen efter Frösten.


Stenen står 50 m söder om Jakobsbergs folkhögskola och 50 m väster om U 92. Översättningen är tagen från skylten vid stenen, och får nog tas med en nypa salt. En del av texten saknas på stenen, och allt är inte översatt.

Foto © Christer Hamp 2016-09-18