U 94

Uppland: Sollentuna kyrka


--(l)ugi + ok kunar + litu + risa : stin + þina + iftiR + kiru + faþur ... ... halbi : hans ant

Fulluge och Gunnar lät resa denna sten efter Gerröd [sin] fader. Gud hjälpe hans ande


Stenen står på kyrkans södra sida

Foto © Christer Hamp 2021-08-15

Tillbaka till listan