U 96

Uppland: Edsberg, Sollentuna socken


× hulms[tain × auk × forku-r × --... ...ast × faþur × sin ×] kuþ hialbi × ant × hans ×

Holmsten och Forkunn ... -fast, sin fader. Gud hjälpe hans ande


Stenen står i Edsbergs park intill Sollentunavägen. Av stenen återstår nu endast den nedre delen, men större delen av inskriften är känd genom äldre avbildningar

Foto © Christer Hamp 2011-09-03

Tillbaka till listan