U 99

Uppland: Skillinge, Sollentuna socken


U 99

Foto © Christer Hamp 2019-05-10

Tillbaka till listan  Ristningen