U 511

Uppland: Högsäter, Kårsta socken


+ uitiarf + uk + tan ' uk * fastar * uk * halftan + lata + reisa ÷ stein ÷ aftR + faþur sn ' fasta *

Vidjärv och Dan och Fastar och Halvdan låter resa stenen efter sin fader Faste


I backen upp norrut från Ekskogens station går en väg in åt öster, 100 m in på den vägen står runstenen rest. Samma släkt har också låtit resa den närbelägna runstenen U 510 vid Mälsta, söder om ån.

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan