U 523

Uppland: Hammarby, Länna socken


-

-


Detta är en s.k. nonsensinskrift, tecken som ska likna runor, men som inte betyder någonting. Stenen hänger klamrad till en vägg i Historiska museet i Stockholm.

Foto © Christer Hamp 2002-01-12

Tillbaka till listan