U 526

Uppland: Frötuna kyrka


... ...iba * faþu(r) ...
... at * bonta ...

... fader ... efter make ...


Av stenen syns två fragment på utsidan av tornets västra mur.

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan