U 529

Uppland: Sika, Frötuna socken


-

-


Ristning på vertikal häll 400 meter norr om Sika by, vid Limmarens västra strand. Ristningen, som troligen tillkommit i slutet av 1000-talet, har tolkats som den äldsta framställningen av en gudstjänst i en svensk kyrka. Till vänster syns prästen inför altaret med ett av de heliga föremålen i hand och till höger ses menigheten. De runliknande tecknen runt bildframställningen har inte haft någon språklig innebörd utan snarast fyllt en dekorativ funktion.

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan