U 545

Uppland: Husby-Sjuhundra kyrka


* kunilr * lit * rita * staina * ef... ...r - buana * s-n * ok * siri() fa-ur * sin

Gunhild lt resa stenarna efter ... sin man, och Sigrid [efter] sin fader


Stenen str i tornrummet i kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan