U 558

Uppland: Husby-Sjuhundra kyrka


kuþ + hialbi + auk + mar-a + ant + sib- ... -uk + rakn-...s + auk + haruks + auk + gyriþaR

Gud hjälpe, och Maria, Sibbas [?] ande ... och Ragn ... och Haruks och Gyrids


Stenen står på kyrkogården intill kyrkan på södra sidan.

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan