U 567

Uppland: Lohärads kyrka


(a)nutr * au(k) * sai(n) [* auk × irbiarn × a]uk * hahuRþr

Anund och Sven [?] och Ärnbjörn och Hägvid


Stenen står till höger på insidan av ingången genom kyrkogårdsmuren. Inskriften är bara en uppräkning av namn, och kan mycket väl ha fortsatt på en annan sten

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan