U 586

Uppland: Bro, Edsbro socken


× kunbirn × uk × osbirn × uk × [sikuatr * þiR × lit](u) [×] (r)(i)sa × s[t](i)(n) × [þin]a × iftiR × t(u)ka × faþur sin × ku[þ](a)(n) × ku(þ) ial(b)[i × ans × -]t uk × salu bitr × þan × an × karþi × til × ulm×f(r)[i](R) lit × kra br(u)

Gunnbjörn och Asbjörn och Sigvat de lät resa denna sten efter Toke, sin gode fader. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade. Holmfrid lät göra bron


 

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan